Pass- Ages is, voor haar Geboortehuis in Vorst, op zoek naar een pioniersteam van vroedvrouwen

De vzw Pass-ages ontstond uit de droom om een geboorte en een overlijden terug in het hart van het leven te brengen, temidden van een samenhuisproject in een stedelijke omgeving.

 

We zijn op zoek naar 4 vroedvrouwen, voor een team van 8 mensen.

 

Deze dynamische groep, in co- constructie, zal blijk geven van deskundigheid en openheid, flexibiliteit, nederigheid, creativiteit, vertrouwen...

tijdens onvermijdelijke aanpassingen dat een project start met zich meebrengt.

De opening is voorzien op 04 oktober.

 

De groep zal samenwerken met de kraamafdeling van Sint Pieter.

Er is een financieel plan voorzien om zowel de financiële erkenning van het werk als de toegang tot zorg te garanderen.

  • U wil deel uitmaken van het pioniersteam voor Pass- ages.
  • U bent op zoek naar een zelfstandig en gecontracteerd werk.
  • U bent zich ervan bewust dat de werklast in de opstartfase onzeker is en geleidelijk zal toenemen.
  • U bent in het bezit van een verloskundig diploma en een visum voor het diploma van vroedvrouw
  • U hebt ervaring met medische opvolging van zwangerschap en bevalling en/of heeft een opleiding tot een geavanceerde klinische praktijk gevolgd.

Ervaring met medische opvolging van zwangerschap en bevalling buiten ziekenhuizen is zeer gewenst; het gezelschap van een vroedvrouw die autonoom werkt is een extra troef.

 

Andere selectiecriteria:

  • Permanente opleidingen in het bijzonder op het gebied van de psychologie van het werk en de bevalling (reeds gedaan, aan bezig of gepland).
  • Recente opleiding in reanimatie van baby's en spoedeisende verloskundige procedures.
  • Liefde voor het werken in een team, met een verlangen en interesse om te evolueren in een functioneren op basis van collectieve intelligentie.
  • Toegang hebben tot een vervoermiddel (fiets, auto ...) dat 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is tijdens uw “van wacht zijn” en op een maximum van 25-30 min afstand van de Deltastraat in Vorst.

U wilt uw waarden, vaardigheden en energie ten dienste stellen van dit project en in het bijzonder aan het Geboortehuis:

Stuur je CV en motivatiebrief voor 10 september naar job@pass-ages.be