GEBOORTE EN OVERLIJDEN midden IN HET LEVEN

Pass-ages

Pass-ages is een geboortehuis en een huis van het levenseinde in het hart van een intergenerationele woongroep gelegen in Brussel en meer bepaald in Vorst, Deltastraat 65

ER GEBOREN WORDEN

Het geboortehuis verwelkomt u en begeleidt u vanaf uw kinderwens tot een jaar na de geboorte. De moeder kan daar bevallen of komen rusten in een van de twee kamers.

 

er LEVEN       .

De intergenerationele woongroep biedt inwonende gezinnen de mogelijkheid om een gedeeltelijk collectief levensmodel uit te bouwen.

 

 

 

er OVERLIJDEN

Mensen die palliatief zijn en die net zoals thuis zorgzaam omringd willen zijn worden verwelkomd en begeleid in het huis van levenseinde. Ook een tijdelijk verblijf in een van de twee kamers is mogelijk.VISIE EN MISSIE

Pass-ages gelooft in de rijkdom van een harmonieus leven waarbij de kwaliteit van verbinding maken, er zijn,  en steun bieden voor de andere centraal staan in het samenleven en dat doorheen alle levensfasen: geboorte, opgroeien, doodgaan.  

Daartoe heeft Pass-ages zich tot taak gesteld om in Brussel, gebaseerd op het idee van gemeengoed,  een zorgzame omgeving te creëren, die open staat voor de buurt, en die de intergenerationele woongroep combineert met een geboortehuis en een huis van levenseinde.
 
We nodigen je uit om Pass-ages te ontdekken via de twee onderstaande films.
De eerste werd gerealiseerd door Nathalie Rossetti en Turi Finocchiaro in 2020 en de tweede door "Les Amis du Cocon" in 2021.

 VRIJWILLIGER WORDEN.

Je kan je als vrijwilliger inzetten voor verschillende taken, jij bepaalt hierbij je engagement en je mogelijkheden.
Vrijwilligerswerk binnen Pass-ages kan gaan van de huizen in orde brengen om gasten te ontvangen, meedenken rond het verband tussen geboorte en levenseinde, het delen van ervaringen, het voorstellen en (mee)organiseren van Pass-ages activiteiten, aanwezig zijn en steun bieden aan mensen op het einde van hun leven, maaltijden bereiden voor jonge ouders, …
Vrijwilligerswerk binnen Pass-ages betekent samen bouwen aan een zorgzame omgeving voor de start en het einde van het leven, en dit in nauwe samenwerking met zorgprofessionals.
Heb je interesse, nog vragen, neem dan contact op met ons.

Je kan Pass-ages steunen

Je kan Pass-ages steunen via een gift. Iedere gift, klein of groot, zal optimaal ingezet worden. Een gift kan via de projectrekening van het “Fonds Vrienden van Pass-ages” geopend bij de Koning Boudewijnstichting.

• Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404 op naam van de Koning Boudewijnstichting

• Verplichte gestructureerde communicatie: +++ 623/3682/20092 +++

• Giften van €40 en meer zijn fiscaal aftrekbaar


PASS-AGES WORDT GESTEUND DOOR