intergenerationele woongroep

EEN andere manier van wonen en leven IN DE STAD

De intergenerationele woongroep waar verbinding maken en de kwaliteit van er zijn  voor de andere hand in hand gaan met de belangrijke overgangen in ieders levensloop: geboren worden, opgroeien, leven,  ouder worden en sterven.

De woongroep geeft vorm aan het geboortehuis en het huis van levenseinde.  

De bewoners vormen samen een coöperatieve vennootschap die de woningen aankocht en beheert. De bewoners zijn én huurder én coöperant.  


EEN INTERGENERATIONELE MIX

De diversiteit aan generaties is een rijkdom die we in onze woongroep verwelkomen.
We zijn trots dat het ons lukt om 10 gezinnen samen te brengen van uiteenlopende leeftijden.   
Onze bewoners variëren in leeftijd van enkele maanden tot boven de 80 jaar!
 
Om de intergenerationele diversiteit te kunnen blijven garanderen en om elk gezin in een voor hen aangepast appartement te kunnen huisvesten  bestaat de mogelijkheid dat gezinnen na verloop van tijd onderling van appartement wisselen.   Mede daarom kozen we een collectieve aankoop via de coöperatie. 

EEN SOCIALE MIX

De sociale diversiteit van de bewoners verrijkt de woongroep. Zowel mensen met een laag, als mensen met een midden tot een hoog inkomen kunnen aansluiten bij de woongroep.  
Drie van de tien appartementen zijn exclusief bestemd voor mensen of  gezinnen met een laag inkomen. We werken hiervoor samen met het
SVK Logement pour Tous - Ieder zijn woning.

HET GEbouw EN ZIJN BEWONERS


Het gebouw werd in september 2021 ingehuldigd en kort daarna bewoond. Het bevindt zich in de Deltastraat 65-59 in Vorst.
 
De woongroep bestaat uit 10 sociaal, economisch en cultureel gemengde huishoudens; het brengt mensen van alle leeftijden samen, gezinnen, koppels en alleenstaanden. Het gebouw is verdeeld in 3 typen appartementen:
    • 4 appartementen met 3 slaapkamers
    • 2 appartementen met 2 slaapkamers
    • 4 appartementen met één slaapkamer
Op dit moment zijn de 10 appartementen toegewezen, maar we leggen een wachtlijst aan met mensen die geïnteresseerd zijn in het woonproject. Heb je interesse, stuur dan je  kandidatuur naar info@pass-ages.be en neem nu al deel aan het leven van Pass-ages.
 
In dit gebouw zijn ook twee appartementen van Pass-ages omgevormd tot een geboortehuis en een huis van levenseinde; evenals een ruimte voor stilte en artistieke creatie die toegankelijk is voor de bewoners.

DEELNAME AAN HET CALICO

De 10 appartementen maken deel uit van CALICO.
 
CALICO heeft 34 aaneengesloten appartementen, gebaseerd op de idee van gemeengoed, zorg dragen voor elkaar en gender. www.calico.brussels

De bewoners hebben toegang tot een collectieve tuin, een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten en om activiteiten te ontwikkelen die net zoals de tuin openstaan voor de buurt,  en een collectief gastenverblijf.

WONEN IN ViLL’AGES VAN PASS-AGES

Schrijf je in op de wachtlijst voor een woning.
 
Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij de woongroep van Pass-ages?
Word vrijwilliger bij Pass-ages en leer elkaar stap voor stap kennen.
Stuur een mailtje naar info@pass-ages.be
 
Pass-ages is een intergenerationele woongroep voor 10 gezinnen die deel uitmaakt van CALICO  en is gelegen in Vorst, 1190 Brussel. De originaliteit van Pass-ages is om op dezelfde plaats het begin en het einde van het leven bij een woongroep aan te sluiten.   Meer informatie is te  vinden op deze website.
Vill’ages de Pass-ages is een coöperatie van bewoners waar elke huurder coöperant is.  

Blijf je geïnteresseerd ?  
Voldoe je onder de voorwaarden van Citydev of van het  Sociaal Verhuurkantoor ?
Stuur dan je aanvraag met je motivatie naar  info@pass-ages.be