steun ons


Steun aan Pass-ages is in de eerste plaats aanwezig zijn. Spontaan zou je denken aan geld.  Natuurlijk dankt Pass-ages je voor deze kostbare en onontbeerlijke steun, evenals voor de subsidies die mogelijk worden gemaakt dank zij de bijdragen van de burgers die Pass-ages op deze manier steunen, en de particuliere fondsen.
Maar steun is ook een helpende hand voor de inrichting of het onderhoud van de ruimten. De aanwezigheid van de vele vrijwilligers die al zoveel weken bezig zijn met de voorbereidingen voor het verwelkomen van geboortes en overlijdens is een geschenk van onmetelijke waarde.
Steun is ook een idee, bloemen, mensen die voor de boekhouding zorgen of de raden van bestuur…
Deze steun en aanwezigheid zijn een echt geschenk voor Pass-ages en laat ons dag na dag leven. DANKJEWEL

EEN DONATIE DOEN

Pass-ages heeft ook uw donaties nodig om te leven.

 

Financiële toegankelijkheid voor iedereen is een fundamentele waarde van Pass-ages en vormt de kern van het handvest, en rechtvaardigt de keuze van haar locatie en partners.  Maar dat is niet genoeg.
Pass-ages draagt daartoe bij aan een solidariteitsfonds dat bedoeld is om mensen in nood te helpen. Om deze hulp mogelijk te maken hebben wij uw donaties nodig.

Uw giften zijn aftrekbaar voor 45% , dus een gift van € 100,- kost u na belastingvermindering € 55,-.


Met 100€ bied je 5 dagen wachtdienst aan twee vroedvrouwen om 24h/24 beschikbaar te zijn voor de bevalling.
Met 80€ bied je 1 nacht opvang aan in het huis van levenseinde zo gunnen we de familie de nodige rust. 

Bedankt voor je hulp!

 

 

Alle giften genieten van de belastingaftrek vanaf € 40 als u uw gift doet via ons Fonds des Amis de Pass-ages ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting.

  • Rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1)
  • Verplichte gestructureerde mededeling:  +++ 623/3682/20092 +++
  • U kunt ook rechtstreeks op de rekening van Pass-ages storten (zonder belastingaftrek)
  •     Rekeningnummer: BE 84523046364459 - BIC TRIOBEBB

VRIJWILLIGER worden

Vrijwilliger zijn bij Pass-ages betekent leven geven aan het geboortehuis en het huis van levenseinde.
 
Het betekent de huizen gastvrij maken, deelnemen aan de reflectie over de verbanden tussen geboorte en dood, een team vormen en ervaringen delen, activiteiten voorstellen en organiseren in verband met Pass-ages, een warme aanwezigheid aanbieden aan mensen aan het einde van hun leven, een maaltijd te bereiden voor de jonge ouders... ieder volgens zijn affiniteit.
 
Het betekent van Pass-ages een levensruimte maken die geboorte en dood verwelkomt en dat in samenwerking met zorgprofessionals.