MAISON DE NAISSANCE

GEBOORTEHUISWELKOM BIJ het GEBOORTEHUIS VAN PASS-AGES

Pass-ages staat in contact met onafhankelijke vroedvrouwen naar wie aanstaande ouders verwezen worden voor een globale zwangerschapsbegeleiding en een bevalling in een geboortekamer van Pass-ages.

In het bijzonder is er een conventie met de equipe van de vroedvrouwen van Amala.

Pass-ages heeft een overeenkomst met de materniteit van Sint Pieters om de veiligheid te garanderen in geval van transfert.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie!


Bezoek het geboortehuis


WAAROM GEBOORTE EN STERVEN verbinden?

Symbolisch

Het zijn de twee grote passages van het leven, de grootste momenten van verandering en overgang naar het onbekende. Pass-ages neemt  de beide uitersten op in het continuüm van het leven, in het hart van het dagelijks leven, omringd door zachtheid en liefde.

Praktisch

Pass-ages associeert deze twee intense momenten en brengt ze samen onder een dak, omringd door dezelfde actoren (vrijwilligers, sympatisanten, families,..) en met uitwisseling van tools, training, ervaring en rituelen.


En dat als antwoord op gelijkaardige behoeften die tijdens de twee passages van het leven kunnen worden gevoeld:


    • de behoefte om omringd te worden
    • kwaliteit van aanwezigheid
    • zorg (voor lichaam, hart, ziel)
    • ondersteuning om angst onder ogen te zien
    • ontwaken van de 5 zintuigen